Swanhilde du Lac,HB TR(Soto - F) - Raging Heroes
0

您的购物车是空的

Swanhilde du Lac,HB TR(Soto - F)

Swanhilde du Lac是 神圣的部队.

这种微型在树脂中精心制作。比例尺为30毫米英雄,因此适合所有流行的微型战争游戏。包括25毫米圆的底座。

x