หน่วยซุ่มยิงของจักรวรรดิจักรวรรดิ - Raging Heroes
0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

หน่วยซุ่มยิงของจักรวรรดิจักรวรรดิ

3 ซุ่มยิงอาณาจักรเหล็กที่แตกต่างกัน + 3x25 มม. รอบฐาน

มินิทั้งหมดอยู่ในเรซิน มาตราส่วน 28 มม. HEROIC

จักรวรรดิเหล็ก (เช่น)
จักรวรรดิเหล็กประกอบด้วยคนที่ถูกเนรเทศซึ่งได้สะดุดกับความรู้ที่เชื่องช้าจากเทพเจ้าฟาโรห์ต่างดาว พวกเขารวมอิทธิพลของปรัสเซียนและเยอรมันเข้ากับเวทมนตร์ไซเบอร์ของ Aegyptian บางชนิดที่อนุญาตให้พวกเขายกความตายและสร้างความผิดปกติทางกลไกทางชีวภาพ

x